UTBILDNING

Lösningsfokuserat Professionellt

Team & Ledarskap

Denna nya utbildning avses omfatta 8 dagar under ca 10 månader. För dig som arbetar som ledare, HR, konsult, nyckelperson inom din organisation eller liknande.

Läs mer >

CLUES grund

4 dagars grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt. För dig som arbetar med sociala frågor, arbetssökande, sjukskrivna, personal m.fl. kommer denna utbildning ge dig en rad konkreta verktyg för att starta upp och utveckla förändring. Du kommer att kunna upptäcka mer om hur förändring kan göras enklare, engagerande effektiv.

Läs mer >

CLUES avancerad

4-dagars fördjupningsutbildning i lösningsfokus. Denna utbildning vände sig till dig som kommit igång med lösningsfokus och vill vidareutveckla din praktik. Under dessa dagar kommer du att kunna utveckla dina färdigheter i hur du använder dina egna resurser, i samtalsteknik, att observera, hur du arbetar med språket.

Läs mer >

CLUES gruppledare

3 dagars lösningsfokuserad gruppledarutbildning! För dig som är nyfiken på att upptäcka mer om hur du kan använda lösningsfokus för klienter i grupp. Utveckla din gruppledarroll, dina metoder och dina perspektiv på hur grupper kan vara ett alternativ i ditt arbete inom myndigheter, behandling etc.

För deltagande krävs erfarenhet av lösningsfokus.

Startar efter intresse om inget annat anges.

Läs mer >

Lösningsfokus som intern utbildning

Vi skräddarsyr och genomför unika utbildningsupplägg för temporär eller strategisk internutbildning inom er organisation. Dessa anpassas efter era unika förhållande och vad ni särskilt vill befrämja genom en utbildningssatsning. I dagsläget har vi utbildat ca 4000 medarbetare genom interna utbildningar i lösningsfokus.

Läs mer >

Brief Coaching Pure

En 12-dagars utbildning för dig som vill arbeta med coaching på professionell nivå.

Utbildningen ges av SolutionSurfers team från Schweiz. Föreläsningar på engelska.

Läs mer >

OBS! SolutionCLUES förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning senast en månad före start vid färre än 6 anmälningar.