CLUES avancerad

4 dagars fördjupningsutbildning i lösningsfokus

Denna fördjupningsutbildning vänder sig till dig som kommit igång med lösningsfokus och vill vidareutveckla din praktik. Du är bekant med hur du startar upp och utvecklar förändringsprocesser på ett lösningsfokuserat sätt och har erfarenhet av hur du använder verktygen.


Under dessa dagar kommer du att kunna fördjupa dina färdigheter i; hur du använder dina egna resurser, din samtalsteknik, att observera och upptäcka mer på vilka olika sätt du arbetar med skillnader i språket och det unika i varje klients situation.


Dagarna kommer att ge dig ytterligare perspektiv på hur olika faser i samtalet konstrueras och hur språket skapar förutsättningar för en ännu mer effektiv och samkonstruerad process. Du kommer också att få med dig en rad metoder för särskilda situationer exempelvis konflikter, val och vägledning, kollegial handledning, utvärdering av samtal och förändringsarbete mm.


Exemplifiering och intresseområden generas ur deltagargruppen och du kommer att kunna arbeta med egna frågor och projekt genom utbildningen.


SolutionCLUES utbildningar kännetecknas av ett aktivt och varierat genomförande med ett pedagogiskt och lustfyllt sätt att upptäcka mer om dina egna resurser och färdigheter. Du erfar, lär och upptäcker genom praktiskt träning, varvat med reflektioner och kortare metodiska perspektiv.


Vi använder spännande träningsformer, övningar, film exempel mm på ett sätt som gör det enkelt för dig att delta. Varje kursprogram utvecklas unikt med deltagarna i gruppen och du kommer att kunna arbeta med egna frågor och idéer. Du erhåller ett gediget kursmaterial som du kan återkoppla till och kurslitteratur.


För kursintyg fordras att du visar prov på hur du använder dina färdigheter genom redovisning av projektarbete samt dokumentation på tillämpning i reell miljö.


Kursen startar efter intresse om inget annat anges.


Ur innehållet:

Praktisk och teoretisk fördjupning

Samtalsträning och observation

Coaching i särskilda situationer

Utvärdering av klientsamtal

Projektarbete


Bokas som uppdragsutbildning


Kursledare: Eva Persson


Anmäl intresse/frågor till: eva@clues.seSolutionCLUES har utbildat fler än 5000 professionella och har ett gott rykte internationellt som utvecklare av effektiva metoder i ledarskap och organisation.