Lösningsfokuserat Professionellt Team & Ledarskap

Syftet med denna utbildning är att utveckla dina professionella färdigheter och ditt framträdande som ledare, HR, samordnare, konsult eller nyckelperson i din organisation.

Du kommer att kunna upptäcka mer om dina potentialer och intressen på ett inspirerande och positivt sätt, genom ett aktivt och engagerat genomförande som kännetecknas konkreta och tydliga verktyg och metoder. Utvecklandet av lösningsfokuserad coaching, som en del av din profession, kommer att tillföra nya dimensioner i din repertoar av ledarskapsfärdigheter och kommer också att utveckla din kommunikation och dina samtal med kollegor, personal och team. Du kommer att kunna upptäcka hur lösningsfokus, dessutom kan förbättra effektivitet, kvalitet och resultat och samtidigt göra arbetet mer kul!


Du förväntas kunna utveckla:

Ökat självförtroende och färdigheter i coachande processer och ett coachande ledarskap.

Praktiskt perspektiv och färdigheter i att vara effektiv och ”brief” i din profession.

Färdigheter i att vara aktivt observant och fokuserad på resurser.

Konsten att lyssna efter det som gör skillnad.

Utveckla dina talanger i att förmedla konstruktiv feedback i olika former.

Ditt batteri av konstruktiva och kraftfulla frågor som skapar, drivkraft, engagemang och samarbete.

Ditt ledarskap, dina verktyg, metoder och din repertoar för samarbetsinriktade och konstruktiva samtal och möten.

Praktisk kunskap för att använda lösningsfokus i att förändra och förbättra verksamhet och leda effektiva förändringsprocesser.

Färdigheter och metoder i att hantera besvärliga situationer.

En ökad tillfredsställelse i arbetet för dig själv och andra.


Detaljerat kursprogram, utskriftsvänlig version>

"När vi tar små steg kommer lösningarna till oss väldigt fort! "

Lars Joramo,

Fabrikschef Stabburet

Format:

8 dagar ( 2+2+2+2) fördelade över ca 1 år

Nätverkande i mindre grupper mellan utbildningstillfällena via telefon och internet

Applicering i reell arbetssituation

Projektarbete under perioden. Detta arbete kan också ligga till grund för SFCT granskning och fullt medlemskap om du är intresserad av detta?

Du får support under utbildningen.


Plats: Plats meddelas inför kursstart!

Kursdatum:

Ges som uppdragsutbildning

Tider: Första dagen kl 10.00 - 16.30, övriga kl 09.00 - 16.00

Pris: 19 000kr exkl. moms

Kursledare: Eva Persson och Agneta Castenberg med inslag av ev gästföreläsare.

Anmäl intresse/frågor till: eva@clues.se

OBS! SolutionCLUES förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen senast en månad före start vid färre än 6 anmälningar.

Boka kurs>

Genom SolutionsCLUES team- och ledarskapsutbildningar utvecklar du dina konkreta färdigheter i att skapa engagerande team och göra personalen mer delaktiga i att upptäcka konstruktiva idéer, notera det som fungerar och bidra till en utvecklad och framgångsrik verksamhet!

SolutionCLUES har utbildat fler än 5000 professionella och har ett gott rykte internationellt som utvecklare av effektiva metoder i ledarskap och organisation.