Om SolutionCLUES

Välkommen till SolutionCLUES

Din samarbetspartner när det gäller:

Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen.

Effektiv och positiv coaching för individen eller gruppen.

Handledning där arbetsgruppen förblir experterna på sitt arbete.

Utbildningar i ledarskap, coaching och förändringsarbete som skräddarsys och anpassas till Er unika situation, erfarenhet och tradition.

Samarbetsinriktad och uppskattad rehabilitering av sjukskrivna, enskilt eller i grupp.

Seminarier och konferenser som lockar fram inspiration, kreativitet och idéer.

Vi arbetar med att utveckla och lära mer om hur förändringar och samtalsformer kan göras enklare, mer effektiva och engagerande. Sedan 2000 finns SolutionCLUES Center i Karlstad, en arena för möten, erfarenhet, inspiration och idéutveckling. Vi är verksamma i hela Sverige och har ett brett internationellt engagemang.

SolutionCLUES startades av Björn Johansson och Eva Persson och drivs idag av Eva Persson.

Företaget har utbildat mer än 5000 anställda och chefer inom både privata och offentliga organisationer och företagets konsulter är flitigt efterfrågade som konsulter, coacher, personalutbildare och föreläsare. Bland kunder vi arbetat med återfinns organisationer inom Atlas Copco, Seco Tools, Kraft Foods, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Orkla foods och Lufthansa, samt ett stort antal kommuner och landsting.

Med rötterna i arbetsmodeller som kännetecknas av samarbete, framtidsperspektiv och engagemang, har företaget utvecklat positiva och framgångsrika tillvägagångssätt, även för komplicerade situationer. Väl beprövade metoder som uppnår konkurrenskraftiga, kvalitativa och hållbara resultat med jämförelsevis begränsade insatser. SolutionCLUES har en internationellt framskjuten position med framgångar i ett flertal utvärderade projekt, varav tre legat till grund för kontrollerade studier.

Läs mer om SolutionCLUES> (presentationsfolder i pdf-format)

NonProfit

SolutionCLUES tycker det är viktigt att bidra till en bättre värld.

Läs mer om våra NonProfit-engagemang>


”Det handlar om att först klargöra destinationen för resan och vad som kommer att bli annorlunda där. Du kan därefter se över dina färdmedel, dina erfarenheter av färdsätt och de skyltar som säger dig att du är på rätt väg.

Nu kan du fortsätta din resa som även den längsta börjar med ett litet steg.

Ett litet steg som gör det enklare!"

Här finns några förslag på bra grundläggande litteratur om lösningsfokus:

Coaching plain & simple

Peter Szabo, Daniel Meier (eng)

More than miracles

Steve de Shazer m fl (eng)

Att bygga Lösningar

Insoo Kim Berg, Peter de Jong

Lösningsfokuserat ledarskap

Mark McKergow, Paul Jackson

Vill du veta mer om hur lösningsfokus kan vara något för dig och ditt arbete är du välkommen att kontakta oss på SolutionCLUES.