TEAMUTVECKLING

SolutionCLUES har genom alla år arbetat med olika former av team- och arbetsplatsutveckling. Hur kan vi stärka vårt team, upptäcka mer om hur vi använder våra resurser och potentialer och fokusera på hur våra färdigheter ger oss bättre resultat, samarbete och gör vårt arbete enklare?

Metoderna vi utvecklat lämpar sig väl för att skapa bättre arbetsplatser, jobba ihop teamet, hantera resultat från medarbetarundersökningar för att nämna några områden. Istället för traditionella analyser av data och intervjuer, föredrar vi att arbeta med hela arbetsplatsen i konstruktiva och effektiva format som endast kräver begränsade insatser i jämförelse med flertalet förekommande upplägg och program.

Vi medverkar också i teamutveckling/arbetsplatsutveckling i syfte att exempelvis, skapa en bättre arbetsplats, utvecklingsprocesser i samband med resultat av medarbetarundersökningar och liknande situationer. Där har vi en gedigen erfarenhet av att möta såväl det mindre teamet som större arbetsplatser om upp till ca 100 personer.

För ledningsgrupper och andra samverkanskonstellationer

Vi erbjuder teamcoaching i enstaka konsultationer eller över ett flertal träffar för ledningsgrupper och exempelvis samverkanskonstellationer.

I denna bok har Eva Persson och Björn Johansson skrivit ett kapitel som handlar om en lyckad arbetsplatsutveckling. 

Solutions Focus Working

Mark McKergow, Jenny Clarke

Kvalificerad teamutveckling

Vi genomför kvalificerad teamutveckling där varje aktivitet är direkt relaterat till enhetens unika tradition, förutsättningar och situation. En mycket uppskattad form där deltagarnas perspektiv, färdigheter, funktion och kapacitet har god möjlighet att utvecklas. Att skapa ett team som arbetar bra tillsammans och i enlighet med verksamhetens inriktning är ofta synonymt med att teamet är "bildat". Således kan "teambuilding" ses som en biprodukt till teamets utveckling/arbete.

Teamets utveckling kan även kombineras med belysande av relevanta tema och uppdrag som är aktuella för berörd organisation.

Lämpar sig väl för såväl enstaka som parallella team eller där funktionen mellan olika team ligger i fokus.


Arbetsplatsutveckling

Vårt eget mycket framgångsrika koncept för arbetsplatsen som dras med svårigheter som t.ex stress, konflikter, bristande resultat eller engagemang etc. och är i behov av utveckla arbetssätt, beteenden, resultat, arbetsmiljö m.m.

Inspirationsdagar

SolutionCLUES skräddarsyr upplägg och program utifrån kick off:er, nya projekt, samverkan, särskilda tema, medarbetarutveckling mm, där vi kan utgå från särskilda uppdrag, syften och fokus.