COACHING

Om våra samtal

Våra coachande eller terapeutiska samtal har sin grund i ett lösningsfokuserat arbetssätt vilket innebär att vi betraktar dig som en kompetent person med resurser och möjligheter. Du som klient ges full respekt för hur du ser på det som händer i tillvaron, arbetet, familjen och vad som är angeläget för dig.

Läs mer >

Teamcoaching

Behöver du och dina kollegor samla er runt en viss fråga, projekt eller skapa en plattform för en ny team-konstellation?  Vill ni upptäcka mer om hur era gemensamma ambitioner och uppdrag kan vägledas av ett konkret scenario och hur era individuella perspektiv, kvaliteter och resurser kan komma till bästa nytta för det ni ska ta er an?

Läs mer >

Individuell coaching/samtalsstöd

Vad är du angelägen om att utveckla eller förändra i livet eller kanske i din yrkesroll? Hur vill du att din tillvaro ska bli framöver? Du kanske har funderat på att något behöver förändras? Då kan individuelll coaching vara ett alternativ.

Eller kanske går livet lite fort, vi hamnar i svackor eller i svårigheter som kan göra livet jobbigt att leva. Det kanske har hänt saker som påverkar oss fysiskt eller psykiskt och som är svårt att hantera med enbart dem som finns närmast omkring oss. Då kan individuellt samtalsstöd vara ett alternativ.