HANDLEDNING

Handledning av arbetsgrupper

Vi välkomnar arbetsgrupper för ärende, process eller metodhandledning.  Former, upplägg och syfte upprättas unikt med varje arbetsgrupp.  Vi kommer gärna och berättar mer om hur vi arbetar inför ett eventuellt uppdrag.

Läs mer >

Individuell handledning

Vi erbjuder individuell handledning till dig som professionell, ledare, coach, terapeut. Vi erbjuder också handledning till dig som arbetar som handledare.

Konsultationer

Team och arbetsgrupper kan konsultera oss i särskilda ärenden eller situationer. Omfattning och mål- sättningar upprättas unikt med beställare och arbetsgrupp. En konsultation kan betyda att vi medverkar vid något eller några tillfällen runt ett särskilt ärende eller fråga. En konsultation kan också innebära att vi medverkar och träffar dig tillsammans med din klient.