Forskning

Lösningsfokus är ett evidensbaserat, väl utforskat och beprövat arbetssätt. Generellt är lösningsfokus lika framgångsrikt som andra framgångsrika arbetssätt ur en kvalitativ aspekt. Dock kännetecknas lösningsfokus av jämföreslevis färre samtal eller insatser, d.v.s. att arbetssättet är mer effektivt.

Forskningsöversikt

Inom det lösningsfokuserade korttidsterapeutiska området finns per 29.7 2013,  128 relevanta studier. 2 meta analyser; 26 randomiserade kontrollerade studier. Av 47 jämförande studier, visar 38 fördel för lösningsfokus. Data om effektivitet finns från ca 5000 fall med ett framgångsvärde som överstiger 60%, med ett genomsnitt på 3-5 samtal. Dessa uppgifter kommer från Dr Alasdair Macdonald på vars hemsida du finner en mer detaljerad översikt om de olika studier som gjorts. www.solutionsdoc.co.uk


SolutionCLUES har genom åren genomfört en rad utvärderade projekt varav tre kontrollerade studier. Två stycken inom gruppterapi för sjukskrivna och en inom beteende och produktivitet inom ett industriföretag.

En av dessa är publicerad i "Journal of Family Psycho Therapy".

En är utgiven i "Effects of Solution Focused Training on behaviour and productivity".

Utvärdering

SolutionCLUES utvärderar alla utbildningar, handledningsgrupper och projekt. Flertalet samtal med klienter filmas om möjligheter finns. Så gott som samtliga samtal utvärderas med Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS), samt med frågor till klienterna. Vissa undantag av formell utvärdering sker vid telecoachingsamtal av praktiska skäl.

Artiklar och forskning

Här har vi samlat de rapporter och artiklar som vi och andra skrivit om vårt arbete med människor i rehabilitering och/eller i arbetslöshet. Materialet är fritt att ladda ner för privatpersoner eller enskilda tjänstemän. Läs mer>

Tips på litteratur för den forskningsintresserade:

Solution-Focused Brief Therapy: A Handbook of Evidence-Based Practice

Franklin, Trepper, McCollum, Gingerich


Solution focused Therapy

Alasdair Macdonald

SolutionCLUES har utbildat fler än 5000 professionella och har ett gott rykte internationellt som utvecklare av effektiva metoder i ledarskap och organisation.