Lösningsfokus som intern utbildning

SolutionCLUES har genomfört utbildningar i lösningsfokus för ca 5000 medbetare och ledare inom Socialtjänst, Försäkringskassa, Arbetsfömedling. Statens instutionssyrelse, Landstingen, privata företag, industrier m fl.


Företaget har också en gedigen erfarenhet av utbildningar i lösningsfokus, inriktade på olika ledarskapsutbildningar med grund i de forskningsarbeten företaget genomfört inom ledarskap och produktivitet.


Våra utbildningar och föreläsningar skräddarsys efter organisationens unika syfte och önskemål, där ett gediget samarbete ligger till grund för idéer och design. Vi genomför föreläsningar, workshops, korta eller längre utbildningar inriktade på lösningsfokus, bemötande, samarbete, teamutveckling, verksamhetsutveckling, ledarskap m m.


Många organisationer väljer också att komplettera utbildningar med metodhandledning under en period för att befästa implementeringen av nya arbetssätt.


Lyckad implementering kännetecknas av en engagerad organisation som aktivt och nyfiket stärker utbildningsdeltagarna i att använda och utveckla metoderna för utveckling av beteenden och resultat inom organisationen.


Läs mer om detta under ”Forskning”.


Känn dig varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer.

Funderar ni på  att utbilda er i lösningsfokus?


Vi skräddarsyr och genomför unika utbildningsupplägg för temporär eller strategisk internutbildning inom er organisation.

Kontakta oss gärna så kan vi prata mer om dina funderingar.

Frågor/info:

mejla  eva@clues.se

eller ring Eva Persson på 073-962 41 06