Om lösningsfokus

Lösningsfokuserade arbetsmodeller

Dessa attraktiva arbetssätt utgår från vad klienten (personen / teamet / organisationen) vill uppnå, vad klienten vill ska bli annorlunda i tillvaron och vad klienten redan gör för att åstadkomma det han/hon vill.

Ett sätt att arbeta som kännetecknas av nyfikenhet på det som fungerar, det som varit bättre och på befintliga resurser. Målsättningar, idéer och konkreta steg är relaterade till klientens önskvärda framtid, det klienten vill åstadkomma i sitt liv och dennes unika förutsättningar.

Detta skiljer sig från traditionellt problemfokuserade arbetssätt som utgår vad som är fel, varför det är fel och hur klienten ska komma bli av med sina problem.

Lösningsfokuserade arbetsmodeller har sin grund i Lösningsfokuserad korttidsterapi som initialt utvecklades av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg vid BFTC Milwaukee, USA. På många sätt förebilder som förmedlat ett pragmatiskt och renodlat tillvägagångssätt, att med ett minimum av insats, skapa förutsättningar för människor att åstadkomma betydande förändringar i sin tillvaro.

Från det mer terapeutiska rummet har lösningsfokus idag också sitt självklara berättigande inom såväl myndigheters, kommuners och privata organisationers arbete, som inom organisationsutveckling och management. En utveckling som har en bred internationell förankring och som inte minst vuxit sig stark i Sverige. Dessa väl beprövade och evidensbaserade modeller har idag ett forskningsunderlag som omfattar 109 relevanta studier och som visar att lösningsfokus generellt uppnår lika kvalitativa resultat som andra framgångsrika arbetssätt, men med jämförelsevis begränsade instatser.

Läs mer under ”Forskning” >


”Det handlar om att först klargöra destinationen för resan och vad som kommer att bli annorlunda där. Du kan därefter se över dina färdmedel, dina erfarenheter av färdsätt och de skyltar som säger dig att du är på rätt väg.

Nu kan du fortsätta din resa som även den längsta börjar med ett litet steg.

Ett litet steg som gör det enklare!"

Här finns några förslag på bra grundläggande litteratur om lösningsfokus:

Coaching plain & simple

Peter Szabo, Daniel Meier (eng)

More than miracles

Steve de Shazer m fl (eng)

Att bygga Lösningar

Insoo Kim Berg, Peter de Jong

Lösningsfokuserat ledarskap

Mark McKergow, Paul Jackson

Vill du veta mer om hur lösningsfokus kan vara något för dig och ditt arbete är du välkommen att kontakta oss på SolutionCLUES.