Om oss

Eva Persson, beteendevetare, fil. kand. i psykologi samt psykosocial handledning och konsultation via Uppsala Universitet.

Utbildad lösningsfokuserad korttidsterapeut bl.a. vid BFTC, Millwaukee USA.

Utbildad av Andrew Thurnell i Signs of Safety

Utbildad av Janet B Bavelas och Harry Korman i Mikroanalys av dialog

Utbildad KBT-terapeut, steg 1.

Bred erfarenhet av förändringsarbete med enskilda, grupper och organisationer. Arbetar främst som handledare för personal och ledare. Har tillsammans med Björn Johansson utvecklat särskilda metoder för att arbeta med grupper av individer och initierat flera forskningsprojekt.

Medlem i Svenska Handledarföreningen

Medlem i SFLK, Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi

Medlem i Solution Focused practice  in Organisations

Medlem i SFCT Association for the Quality Development of Solution Focused Consulting and Training


SolutionCLUES i samarbete med

FKC Stockholm - Agneta Castenberg

Hilit AB Hörby - Aviva Suskin Holmqvist

SIKT AB Malmö - Harry och Jocelyne Korman.