NonProfit

Som ett välmående företag och som personer förunnade att kunna arbeta med ett intressant och spännande arbete, födda i en trygg och säker del av världen, tycker vi det är viktigt att på något sätt bidra till en bättre värld.  Det enklaste vi kan göra är att i olika sammanhang ställa frågor om vad vi egentligen gör för att världen ska bli bättre.

Överraskande många gör saker som inte särskilt många vet om och som på olika sätt bidrar till en bättre värld. Allt från att stötta ungarna hemma på gatan till internationella engagemang av olika slag.

Nästan varje gång sådana här samtal kommer upp, resulterar det i att människor tar initiativ i stunden. Vår egen teori om detta är att det fullt tillräckligt att prata om vad man faktiskt gör för att världen ska bli bättre, för att det ska hända mer av det.

Kontinunerligt engagemang

SolutionCLUES har sedan starten kontinuerligt varit engagerat i olika ”non profit” projekt, uppdrag och verksamheter. Konsekvent har vi låtit bli att ta betalt av klienter som vänder sig till oss privat för terapeutiska eller coachande samtal.  Istället har klienter som upplever att våra samtal varit till nytta, frivilligt erbjudits att bidra till någon av de organisationer vi aktivt stöder utifrån eget initiativ och förutsättningar.

De senaste åren har vi rekommenderat ”Läkare utan gränser”, som vi tycker är en fantastisk och viktig organisation, där bidrag förvaltas effektivt. Ett annat projekt är Salama, ett småskaligt projekt som bl.a. utbildar traumaterapeuter i Östra Kongo.


För flera år sen kom ett brev från en mamma, vars dotter träffat oss i ett samtal. Mamman berättade att hon upplevde att samtalet varit till nytta. Dottern har blivit stärkt, glad och mycket aktivt tagit tag i sitt liv. Som ett resultat av detta hade hon kommit ut och träffat folk och dessutom fått ett jobb på kuppen! Mamman passade också på att nämna att hon inte tyckte det var någon bra idé att ge ett bidrag till den organisation vi rekommenderat. Istället meddelande hon att hon sedan samtalet bidrar med 300 kr i månaden kontinuerligt! Det har varit glädjande att konstatera att liknande initiativ återkommit kontinuerligt genom åren.

SolutionCLUES har också stöttat olika ideella verksamheter både i Sverige och utomlands genom både ekonomiska bidrag och genom utbildning, seminarier eller samtal. Vi är helt övertygade om att vi blir bättre på det vi håller på med, genom att försöka, på vårt lilla vis, också bidra till att världen ska bli lite bättre!

Länkar

Läkare utan gränser >

Thade school project - Katastrofhjälp till Nepal >

Cancerföreningen Palema >