CLUES gruppledare

3 dagars lösningsfokuserad gruppledarutbildning

Vi erbjuder denna utbildning för dig som är nyfiken på att upptäcka mer om hur du kan använda lösningsfokus i gruppaktiviteter för klienter.

Under denna utbildning kommer du att kunna utveckla din gruppledarroll, dina metoder för grupper och dina perspektiv på hur grupper kan vara ett alternativ eller komplement i ditt arbete inom exempelvis: Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, behandlingsverksamhet, Samordningsförbund m fl. För deltagande är du bekant med hur du startar upp och utvecklar förändringsprocesser på ett lösningsfokuserat sätt och har erfarenhet av hur du använder verktygen i individuella samtal.

Under dagarna får du möjlighet lära mer om hur lösningsfokuserad coaching/terapi, ger dig som gruppledare förutsättningar för process, engagemang och förändring hos dina klienter. Du kommer kunna utveckla dina färdigheter i att applicera lösningsfokus i ett gruppformat, planera och designa upplägg och genomförande, skapa variation och struktur vid gruppträffar. Du kommer att få med dig konkreta tekniker för att arbeta med målfrågor, framtidsfrågor, uppföljningar och skalor i grupp. Vi kommer också belysa hur du använder gruppen som resurs för individuella ambitioner och mål.

Utbildningen bygger på att du mellan dag 2 och 3 genomför eller startar en gruppaktivitet som kommer att utgöra en del av din praktiska träning. Detta kan vara en befintlig aktivitet du arbetar med eller en ny som du konstruerar. Denna utbildning följer en ”walk the talk” princip där du som deltagare ges möjligheter att delta i en rad olika aktiviteter du direkt kan applicera i olika slags klientgrupper.

SolutionCLUES utbildningar kännetecknas av ett aktivt och varierat genomförande med ett pedagogiskt och lustfyllt sätt att upptäcka mer om dina egna resurser och färdigheter. Du erfar, lär och upptäcker genom praktiskt träning, varvat med reflektioner och kortare metodiska perspektiv. Vi använder spännande träningsformer, övningar, film exempel mm på ett sätt som gör det enkelt för dig att delta.

Varje kursprogram utvecklas unikt med deltagarna i gruppen och du kommer att kunna arbeta med egna frågor och idéer. Du erhåller ett gediget kursmaterial som du kan återkoppla till, kurslitteratur och kursintyg efter fullgjord utbildning.

Gruppledarutbildning kan även kombineras med fortsatt handledning.

Kursen startar efter intresse om inget annat anges.


Ur innehållet:

Praktisk och teoretisk fördjupning

Samtalsträning och observation

Coaching i särskilda situationer

Utvärdering av klientsamtal

Projektarbete


Bokas som updragsutbildning

Kursledare: Eva Persson

Anmäl intresse/frågor till:

 eva@clues.se


För boende:

SolutionCLUES deltagare har rabatt på Stadshotellet Elite i Karlstad. Uppge SolutionCLUES.