Artiklar och forskning

Här har vi samlat de rapporter och artiklar som vi och andra skrivit om vårt arbete med människor i rehabilitering och/eller i arbetslöshet.

Materialet är fritt att ladda ner för privatpersoner eller enskilda tjänstemän.

Kopiering eller distribution i kommersiellt eller utbildningssyfte är inte tillåten utan författarnas tillstånd.

Om du vill citera någon av texterna måste en fullständig referens till källan anges.

Alla texter visas i pdf-format när du klickar på rapportens eller artikelns rubrik.


"Effekter på beteende och produktivitet genom lösningsfokuserat ledarskapsprogram"

Summering av studien av Gunter Lueger, Peter Luisser och Klaus Hoffmann vid Private University of Management in Vienna (PEF).

Beskriver intressanta resultat avseende såväl mjukvara som hårdfakta utifrån ett sexdagarsprogram som utvecklats och genomförts av Björn Johansson och Urban Norling.

Eng version>


"Översikt av effektforskning på lösningsfokuserad terapi och samtalsteknik"

Detta är en kort artikel av Caroline Klingenstierna och Karin Wallgren.

Här beskrivs kort resultaten av de två rehabiliteringsprojekten och arbetet med arbetslösa med arbetshinder. Resultaten sätts in ett större sammanhang av kriterier för forskning och internationell effektforskning på lösningsfokuserade arbetssätt.

Läs artikeln>


"Lösningsfokuserad gruppterapi vid långtidssjukskrivning"

– En jämförande studie med deltagare sjukskrivna mer än sex månader.

Denna uppsats innehåller resultatet av sjukskrivningsprojektets första del som handlar om behandling av personer med en sjukskrivningsperiod mellan 6 månader och 3 år. Björn Johansson och Eva Persson är de terapeuter som utvecklat det minimerade gruppformatet och genomfört aktiviteten. I rapporten kan du också läsa om viss historik och lösningsfokuserad metod.

Författare är Caroline Klingenstierna.

Läs studien>


"Lösningsfokuserad gruppterapi vid långtidssjukskrivning"

En jämförande studie med deltagare sjukskrivna mellan en till fem månader.

Denna uppsats innehåller resultaten av sjukskrivningsprojektets andra del. Björn Johansson och Eva Persson har här byggt vidare på sina erfarenheter och genomfört aktiviteten. I denna del beskrivs de tydliga resultaten i ökad arbetsförmåga. Dessutom beskrivs det internationella forskningsläget vad gäller lösningsfokuserade modeller för förändringsarbete.

Författare är Karin Wallgren.

Läs studien>


Lösningsfokuserat arbete i ett försörjningsstödsteam, personalens upplevelser av implementering, praktik och effekter

En sammanfattande rapport

Denna sammanfattande rapport visar hur effektiv implementering av lösningsfokuserat arbetssätt gjort skillnad för personalen, vad som haft betydelse för ett lyckat resultat och vilka effekterna blivit för klienterna.

Författare är Sussan Öster.

Läs rapporten>

Kortversion av rapporten ovan.

Läs rapporten>


Böcker där vi medverkat

Solution-focused group therapy for patients on long-term sick leave

Karin Wallgrens artikel om vårt arbete med sjukskrivna i grupp har blivit publicerad!

Artikeln finns att läsa i Journal of Family Psychotherapy, Volume 18, number 3.

ISSN:0897-5353


57 SF Activities

Författare: Peter Röhrig, Jenny Clarke

Information om boken>

Effects of Solution-Focused Training on Leadership Behaviour and Productivity

Om vårt forskningsprojekt om ledarskap inom industrin.

Författare: Gunter Lueger, Peter Luisser och Klaus Hoffmann

Private University of Management in Vienna (PEF)

Solutions Focus Working

Författare: Mark McKergow, Jenny Clarke

information om boken>

Practical Ideas for stimulating Quality in Training 

Författare: Björn Johansson, Peter Sundman

Läs rapporten >