Grundutbildning i Lösningsfokus

4 dagars grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt

Under dessa dagar får du en grund i hur du kan använda dessa arbetssätt i ditt arbete med klienter, personal eller i din organisation. Upptäck mer om hur du startar förändringsprocesser, skapar samarbete och engagemang i dina samtal och hur du får saker att hända även då förutsättningarna varierar.

Vare sig du arbetar med sociala frågor, arbetssökande, sjukskrivna, professionella m.fl. kommer denna utbildning ge dig konkreta och tydliga verktyg för att göra förändringsarbetet enklare, engagerande och effektivt. Du kommer kunna upptäcka mer om den fantastiska kraft som ligger i språket och hur färdigheterna i att ställa frågor, återkoppla och interagera ger nya potentialer.

Utveckla dina färdigheter i att föra professionella samtal, leda möten och skapa samarbete.

  • Hur konstruerar jag lösningar, snarare än löser problem?
  • Hur skapar tilltro och engagemang även då det varit svårt?
  • På vilket sätt kan jag upptäcka mer om resurserna i nuet, historien och i föreställningen om hur framtiden skall se ut?
  • Vad kan jag göra för att ge förändringsarbetet goda förutsättningar och skapa hållbarhet över tid.

Utbildningen ger dig en rad tillvägagångssätt och metoder för att utveckla en plattform för förändring, skapa attraktiva mål och framtidsperspektiv, upptäcka befintliga resurser och skapa förändring i konkreta steg. Du kommer också att få idéer hur du följer upp och utvecklar processen, lär av det som händer och hur du bygger ditt arbete på det unika i varje situation. Tekniker och verktyg du direkt kan applicera i samtal, grupper eller möten.

Ur innehållet:

  • Grunder & förhållningssätt
  • Lösningsfokuserad coaching
  • Starta och följa upp förändringsarbete
  • Möten och samtal där förutsättningarna varierar
  • Praktisk tillämpning i reell miljö
  • Aktivt och varierat genomförande


SolutionCLUES utbildningar kännetecknas av ett aktivt och varierat genomförande med ett pedagogiskt och lustfyllt sätt att upptäcka mer om dina egna resurser och färdigheter.

Du erfar, lär och upptäcker genom praktiskt träning, varvat med reflektioner och kortare metodiska perspektiv. Vi använder spännande träningsformer, övningar, film exempel mm på ett sätt som gör det enkelt för dig att delta.

Varje kursprogram utvecklas unikt med deltagarna i gruppen och du kommer att kunna arbeta med egna frågor och idéer. Du erhåller ett gediget kursmaterial som du kan återkoppla till, kurslitteratur och kursintyg efter fullgjord utbildning."Verkligt bra mix av praktik och teori. Många tillfällen att träna och befästa nya tankar, idéer och verktyg."

Annika T, beteendevetare/

behandlingsassistent

Bokas som uppdragsutbildning

Kursledare: Eva Persson

Anmäl intresse/frågor till: eva@clues.se


För boende:

SolutionCLUES deltagare har rabatt på Stadshotellet Elite i Karlstad, uppge SolutionCLUES.