Om våra samtal

Tillsammans skapar vi perspektiv på dina frågor, framtiden, hur du vill att saker och ting ska utvecklas och hur du kan skapa möjliga och tydliga vägar som passar dig och ditt sätt. Med ett primärt fokus på det som fungerar och dina resurser, betraktar vi dig som klient som en unik person med unika tankar och tillvägagångssätt och varje samtal med dig är ett unikt möte med unika möjligheter!


Våra evidensbaserade arbetssätt är väl beprövade och visar sig uppnå jämförbara goda resultat som andra framgångrika metoder, men oftast med ett jämförelsevis färre antal kontakter. Som klient är det du som avgör om samtalen är till nytta och om du vill fortsätta eller avsluta med samtalen. Våra samtalare har en mycket bred erfarenhet och hög kompetens inom lösningsfokuserad terapi och coaching. Vi erbjuder samtal för såväl enskilda klienter och familjer, som personal och ledare.


För att hålla bästa kvalitet och för att skapa bästa möjligheter för dig som klient, utvärderar vi våra samtal med frågor och olika konkreta utvärderingsmetoder. Detta för att du som klient och experten på ditt liv, kontinuerligt ska kunna vägleda oss i hur vi arbetar tillsammans på bästa sätt. Om du som klient samtycker, filmar vi gärna våra samtal för att lära oss mer om vi upprätthåller kvaliteten i vårt arbete. Dessa inspelningar behandlas konfidentiellt och raderas efter att vi tittat på dem.


Mestadels sker och bekostas våra samtal genom uppdragsgivare som företag, organisationer, myndigheter eller liknande. Vi tar i mån av möjlighet också emot personer som vänder sig till oss privat.

Funderar du på om samtal är något för dig?

e-post: eva@clues.se

telefon: 073-96 24 106

Känn dig varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer.