Teamcoaching

Vi erbjuder teamcoaching i enstaka konsultationer eller över ett flertal träffar, för ledningsgrupper, team och exempelvis samverkanskonstellationer.

Som kund är det ni som avgör omfattning, meningsfullhet och nytta vid enstaka frågor eller situationer. Ni kan också på förhand kontraktera exempelvis teamcoaching för en viss period. 

Vi medverkar också i  teamutveckling/arbetsplatsutveckling i syfte att exempelvis, skapa en bättre arbetsplats, utvecklingsprocesser i samband med resultat av medarbetarundersökningar och liknande situiationer, där vi har en gedigen erfarenhet av att möta såväl det mindre teamet till större arbetsplatser om upp till ca 100 personer.

Läs mer om dessa aktiviteter under ”teamutveckling” >


Funderar du på om coaching är för er?

e-post: eva@clues.se

telefon: 073-96 24 106