Handledning av arbetsgrupper

Vi har haft förmånen att arbeta med hundratals olika grupper av professionella inom en mängd olika yrkesområden. Ledningsgrupper, Projektkonstellationer, Arbetsförmedling, Socialtjänst, Försäkringskassan, Industrier, Samordningsförbund m.fl. Dessa erfarenheter stärker oss i att vara ödmjuka inför att grupper har fantastiska resurser och att du som professionell är en viktig del och potential!

Utveckla idéer som passar er

Vår uppgift är att på bästa sätt bidra till att upptäcka mer om dina och teamets perspektiv och möjligheter i de frågor som är viktiga för dig och ditt team. Vi betraktar dig som expert på ditt arbete och du väljer vad som är angeläget att arbeta med i handledningen för din del. Vi utgår från att du som deltagare har resurser och värdefulla erfarenheter att bygga på.

Genom ett lösningsfokuserat sätt att arbeta som handledare vill vi bidra till att du känner hopp och positiv tilltro i ditt arbete, kan utveckla idéer som passar dig, och att tillvägagångssätt blir konkreta och tydliga. För oss är det viktigt att du som deltagare kan känna dig bekväm med hur vi arbetar och att du med en positiv förväntan kan se fram emot handledningstillfällen och att du stärkt och hoppfull, kan gå ifrån våra sträffar.

Bland våra kunder som använder oss som handledare, finns många grupper som vi träffat över flera år, såväl som grupper som vi arbetat med under en mer begränsad tid. Handledningens syfte och mer eller mindre varaktiga karaktär medför att olika upplägg.  Vi är öppna för s k ärende- , process-  och metod-handledning.

Här följer några olika former för handledning som kan användas och kombineras på olika sätt utifrån hur ni vill arbeta och utveckla sättet allteftersom.

Indirekt handledning

Vi pratar om ärende och frågor som rör klienter/personer som inte är närvarande, fokuserar på dina frågor och vad du unikt vill uppnå genom att lyfta ärendet. Du får konstruktiva frågor som utvecklar och konkretiserar, positiv feedback och om så önskas eventuella reflektioner från handledare och/eller kollegor.

Direkt handledning

Du som deltagare får handledning på hur du gör ditt jobb genom att t.ex. ta med film på dina samtal och visa upp din praktik, alternativt att du tar med din klient till handledningen och använder handledningsgruppen som ett resursteam! En möjlighet för dig till att fokusera på dina mest angelägna frågor och utvecklingsområden med mycket specifik och inspirerande feedback!

Konsultation i handledningen

Här tar du med din klient till en träff där kollegorna blir ett fantastiskt resursteam och handledaren har ett samtal med dig och din klient om hur ni arbetar tillsammans, era målsättningar, hur långt ni kommit och så vidare. En härlig ”live” form att arbeta i som uppskattas båda av klienter och professionella!

Alltid vid situationer då professionella demonstrerar eller delar sin praktik och på olika sätt visar hur man gör sitt arbete, är vi bestämda med hur vi arbetar tillsammans för att det skall bli positiv och inspirerande upplevelse som ger mersmak, för både eventuella klienter och för dig som deltagare förstås!

Metodhandledning

Som handledare arbetar vi på ett lösningsfokuserat sätt vare sig du själv är intresserad av dessa sätt som metod eller inte. Skulle du vara intresserad och är nyfiken på lösningsfokuserade metoder kan vi i handledningen också koppla metodiska eller teoretiska perspektiv som lärande och utvecklande inslag.  Många grupper väljer att kombinera exempelvis utbildning och metodhandledning. Andra metoder som våra handledare har utbildning i är responsbaserade samtal, signs of safety, och mikroanalys.

Processhandledning för teamet

Vi är också öppna för att genom handledning fokusera på hur ni utvecklar ert team, process, praktik, samarbete,  lärande osv., samt hur ni som individer kan bidra och utvecklas för att utgöra ett starkt och välfungerande team.

I varje handledningsgrupp upprättar vi ett s. k. kontrakt där vi kommer överens om vad ni vill utveckla genom handledningen, hur vi ska arbeta vid träffarna, vad som är inriktning över tid såväl som vilka frågor som aktualiseras från gång till annan. Vilka ambitioner ni har som grupp och som deltagare individuellt. Vi utvärderar kontinuerligt och terminsvis handledningen för att löpande utveckla och följa upp. Regelbundet filmar vi vår handledning för att bibehålla och utveckla vår kvalitet.

"För mig har handled-ningen varit till nytta i både ärenden och i mitt tänk kring mig själv, i mitt arbete och mitt förhållningssätt till olika saker. Handledningen stärker oss även som grupp enligt mig"

Socialsekreterare

Handledning är ett märkligt ord. Vi anser knappast att vi leder någon vid handen. Professionell medarbetarutveckling passar egentligen bättre, då dina färdigheter, kompetenser och din utvecklingsprocess oftast är i fokus för såväl handledning i ”ärenden” som i annan handledning!

Känn dig varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera dina idéer.