Om oss

Eva Persson, beteendevetare, fil. kand. i psykologi samt psykosocial handledning och konsultation via Uppsala Universitet.

  • Utbildad lösningsfokuserad korttidsterapeut bl.a. vid BFTC, Millwaukee USA.
  • Utbildad av Andrew Thurnell i Signs of Safety
  • Utbildad av Janet B Bavelas och Harry Korman i Mikroanalys av dialog
  • Utbildad KBT-terapeut, steg 1.

Bred erfarenhet av förändringsarbete med enskilda, grupper och organisationer. Arbetar främst som handledare för personal och ledare. Har tillsammans med Björn Johansson utvecklat särskilda metoder för att arbeta med grupper av individer och initierat flera forskningsprojekt.

  • Medlem i Svenska Handledarföreningen
  • Medlem i SFLK, Svenska föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi
  • Medlem i Solution Focused practice  in Organisations
  • Medlem i SFCT Association for the Quality Development of Solution Focused Consulting and Training


SolutionCLUES i samarbete med

FKC Stockholm - Agneta Castenberg

Hilit AB Hörby - Aviva Suskin Holmqvist

SIKT AB Malmö - Harry och Jocelyne Korman.

Member of SFiO, Solution Focus in Organisations (sfio.org) and SOLWorld Sharing and building Solution Focused practice in organisations.

ICF-International Coach Federation och SFLK-Sv föreningen för lösningsfokuserad korttidsterapi