Terapi/Coaching av klienter i grupp

SolutionCLUES har sedan slutet av 90 talet utvecklat helt nya och unika former för att arbeta med klienter i grupp. Dessa kännetecknas av en mycket begränsad insats/deltagande och en ändå unik anpassning till deltagares individuella ambitioner.

Genom flera kontrollerade studier och andra utvärderingar kan vi i dag säga att dessa format visat både kvalitativa och kvantitativa resultat för klienter som utmärker sig och som även uppmärksammats internationellt.  Då omfattningen i mängd är begränsad är dessa format också enkla och oftast möjliga att kombinera med sitt ordinarie arbete som professionell.

Våra aktiviteter har oftast anordnats genom exempelvis Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommuner eller samverkanskonstellationer.

Våra format och idéer har vi utvecklat på ett unikt, funktionellt och mycket effektivt sätt där ett mycket begränsat deltagande visat sig vara användbart och mycket uppskattat av våra klienter.

Våra gruppers genomförande skiljer sig på flera sätt då de lämpar sig väl för klienter med olika slags situationer, är fullt processinriktade och syftar till att klienter skall ges möjligheter att aktivera sig själva snarare än att få aktiviteter ”serverade”. Vi har genom utvärderingar och kontrollerade studier kunnat visa på mycket goda resultat som genererat internationell uppmärksamhet.

Funderar du på om coaching är för er?

e-post: eva@clues.se

telefon: 073-96 24 106

Klicka på länkarna för mer information om SolutionCLUES:

gruppledarutbildningar

handledning av professionella gruppledare.